CHECKXML

Cập nhật ngày
Công cụ hỗ trợ kiểm tra lỗi dữ liệu XML thanh toán BHYT

I.Giới thiệu:

Hướng dẫn sử dụng

II. Thư mục chứa tool có các file sau:

III. Lần mở đầu tiên :

Trước khi chạy lần đầu tiền bạn cần kiểm tra các nội dung sau
Thank for : Hoàng Mai Long; Dr Hoàng Hà; Cường -TTCNPM TL; Lâm – Xung – 37; Nguyễn Vương Nghị; Đặng Quốc Thái; Du- Kenny; Phan Đức Nhân; Trần Tâm; Đồng Phú Haođã tham gia góp ý nhiệt tình.

IV.Download

V.Hình ảnh minh họa